Mã số karaoke điều chú quên không kể 5 số Trương Quang Lục 54449

54449

điều chú quên không kể

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke dieu chu quen khong ke

Từ chiến trường xa, chú về thăm nhà kể chuyện chiến đấu...
Nhạc sĩ: Trương Quang Lục

Lời bài hát điều chú quên không kể

Từ chiến trường xa
chú về thăm nhà
kể chuyện chiến đấu
bao tấm gương tuyệt vời
đội nắng dầm mưa
suốt cả bốn mùa
bộ đội anh dũng
đã hy sinh quên mình
nhưng có một điều
chú quên không kể
là những chiến công
rực rỡ của riêng mình
nhưng có một điều
chú quên không nói
là chú vừa được
tuyên dương anh hùng

Từ chiến trường xa
chú về thăm nhà
kể chuyện chiến đấu
bao tấm gương tuyệt vời
đội nắng dầm mưa
suốt cả bốn mùa
bộ đội anh dũng
đã hy sinh quên mình
nhưng có một điều
chú quên không kể
là những chiến công
rực rỡ của riêng mình
nhưng có một điều
chú quên không nói
là chú vừa được
tuyên dương anh hùng
nhưng có một điều
chú quên không kể
là những chiến công
rực rỡ của riêng mình
nhưng có một điều
chú quên không nói
là chú vừa được
tuyên dương anh hùng.
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke dieu chu quen khong ke Mã số karaoke điều chú quên không kể 5 số Trương Quang Lục 54449 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat dieu chu quen khong ke
dieu chu quen khong ke karaoke ma so, dieu chu quen khong ke karaoke 5 so, dieu chu quen khong ke ma so karaoke, karaoke ma so dieu chu quen khong ke, ma karaoke dieu chu quen khong ke, ma so bai hat dieu chu quen khong ke, tim ma so karaoke dieu chu quen khong ke, ma so dieu chu quen khong ke, dieu chu quen khong ke karaoke, ma bai hat dieu chu quen khong ke, ma so bai dieu chu quen khong ke, dieu chu quen khong ke ma so, ma bai dieu chu quen khong ke, ma so karaoke 5 so dieu chu quen khong ke, ma so karaoke 5 so bai dieu chu quen khong ke, msbh dieu chu quen khong ke, ma so karaoke bai dieu chu quen khong ke, karaoke 5 so dieu chu quen khong ke