Mã số karaoke công nhân việt nam 5 số Văn Cao 52972

52972

công nhân việt nam

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke cong nhan viet nam

Ngoài kia lời non nước đang nhắc ta mau nhấc cao giống nòi...
Nhạc sĩ: Văn Cao

Lời bài hát công nhân việt nam

Ngoài kia lời non nước
đang nhắc ta
mau nhấc cao giống nòi
yêu mến muôn
giống người
ngoài kia công nhân ơi
Quốc tế đang giơ tay
cố vời bầy con đoàn kết
từng nhớ
những phút chiến thắng
tiền phong
đua tranh bao năm
lầm than đau thương
trong khốn cùng
giải phóng
tiến tới thống nhất
miền Nam
lao công chen vai
toàn thế giới mới
chiến đấu chung
tranh đấu cuối cùng là
đời sống mới dâng xa
công nhân Việt Nam
tiến tới
cùng sống tập đoàn
toàn thế giới công khai
cùng kiến thiết
xã hội ngày mai
lúc Đế quốc
đang sắp tan rã dần
ta tiền phong chiến đấu
sức chiến đấu
đi trước miền Đông Nam
lúc Đế quốc đang tàn
ngày mai trên thế giới
bao đất đai
bao máy to
giống người
sinh sống chung
kết đoàn
ngày mai công nhân ơi
ánh sáng đang vươn lên
khắp trời
đồng ca toàn thắng
một thế giới
mới kiến thiết
một tương lai
cho công nhân
một hân hoan
cho muôn giống người
một sức sống
mới thắm thiết
dựng xây
do tay công nhân
đoàn kết chiến đấu
chung khắp nơi
tranh đấu cuối cùng là
đời sống mới dâng xa
công nhân Việt Nam
tiến tới
cùng sống tập đoàn
toàn thế giới công khai
cùng kiến thiết
xã hội ngày mai
lúc Đế quốc
đang sắp tan rã dần
ta tiền phong chiến đấu
sức chiến đấu
đi trước miền Đông Nam
lúc Đế quốc đang tàn

Ngoài kia lời non nước
đang nhắc ta
mau nhấc cao giống nòi
yêu mến muôn
giống người
ngoài kia công nhân ơi
Quốc tế đang giơ tay
cố vời bầy con đoàn kết
từng nhớ
những phút chiến thắng
tiền phong
đua tranh bao năm
lầm than đau thương
trong khốn cùng
giải phóng
tiến tới thống nhất
miền Nam
lao công chen vai
toàn thế giới mới
chiến đấu chung
tranh đấu cuối cùng là
đời sống mới dâng xa
công nhân Việt Nam
tiến tới
cùng sống tập đoàn
toàn thế giới công khai
cùng kiến thiết
xã hội ngày mai
lúc Đế quốc
đang sắp tan rã dần
ta tiền phong chiến đấu
sức chiến đấu
đi trước miền Đông Nam
lúc Đế quốc đang tàn
lúc Đế quốc
đang sắp tan rã dần
ta tiền phong chiến đấu
sức chiến đấu
đi trước miền Đông Nam
lúc Đế quốc đang tàn.
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke cong nhan viet nam Mã số karaoke công nhân việt nam 5 số Văn Cao 52972 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat cong nhan viet nam
cong nhan viet nam karaoke ma so, cong nhan viet nam karaoke 5 so, cong nhan viet nam ma so karaoke, karaoke ma so cong nhan viet nam, ma karaoke cong nhan viet nam, ma so bai hat cong nhan viet nam, tim ma so karaoke cong nhan viet nam, ma so cong nhan viet nam, cong nhan viet nam karaoke, ma bai hat cong nhan viet nam, ma so bai cong nhan viet nam, cong nhan viet nam ma so, ma bai cong nhan viet nam, ma so karaoke 5 so cong nhan viet nam, ma so karaoke 5 so bai cong nhan viet nam, msbh cong nhan viet nam, ma so karaoke bai cong nhan viet nam, karaoke 5 so cong nhan viet nam