Mã số karaoke CINNAMON GIRL 5 số 30533

30533

CINNAMON GIRL

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke cinnamon girl

I want to live
Nhạc sĩ:

Lời bài hát CINNAMON GIRL

¦I want to live ŸŽ with a cinnamon girl ŸŽ I can be happy ŸŽ the rest of my life ŸŽ with a cinnamon girl. ŸŽ A dreamer of pictures ŸŽ I run in the night ŸŽ You see us together ŸŽ chasing the moonlight ŸŽ my cinnamon girl. ŸŽ 10 silver saxes, ŸŽ a bass with a bow ŸŽ The drummer relaxes, ŸŽ and waits between ŸŽ shows for ŸŽ his cinnamon girl. ŸŽ A dreamer of pictures ŸŽ I run in the night ŸŽ You see us together ŸŽ chasing the moonlight ŸŽ my cinnamon girl. ŸŽ Pa send me money now ŸŽ I'm gonna ŸŽ make it somehow
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke cinnamon girl Mã số karaoke CINNAMON GIRL 5 số 30533 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat cinnamon girl
cinnamon girl karaoke ma so, cinnamon girl karaoke 5 so, cinnamon girl ma so karaoke, karaoke ma so cinnamon girl, ma karaoke cinnamon girl, ma so bai hat cinnamon girl, tim ma so karaoke cinnamon girl, ma so cinnamon girl, cinnamon girl karaoke, ma bai hat cinnamon girl, ma so bai cinnamon girl, cinnamon girl ma so, ma bai cinnamon girl, ma so karaoke 5 so cinnamon girl, ma so karaoke 5 so bai cinnamon girl, msbh cinnamon girl, ma so karaoke bai cinnamon girl, karaoke 5 so cinnamon girl