Mã số karaoke cảm niệm ca ty la thành 5 số Hằng Vang   62025

62025

cảm niệm ca ty la thành

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke cam niem ca ty la thanh

Hân hoan chào đón ngày Đản sanh bao cảm niệm thiết tha lòng dạt dào...
Nhạc sĩ: Hằng Vang  

Lời bài hát cảm niệm ca ty la thành

Hân hoan chào đón
ngày Đản sanh
bao cảm niệm thiết tha
lòng dạt dào muôn ý thơ
hương bay ngàn tia sáng
chiếu muôn tầng
người trần gian
hát ca mừng
vui đón chào
ngày đẹp tươi
trong tôi
đã mấy mùa Đản sanh
tôi vẫn
trọn một niềm tin
mong cuộc đời
bớt điêu linh
mong sao
nguồn chân lý đạo vàng
truyền lan
khắp cõi dương trần
hóa giải
người biết thương người
hôm nay hướng về
Ca Tỳ La thành
nhớ thuở xưa
bình minh
nắng đẹp hiền hòa
Lâm Tỳ Ni
vườn hoa
sắc tươi hương lành
hoa vô ưu một lần mừng
Phật Đản sanh
đến nay
và vô lượng kiếp sau
nhân thế
còn khổ đau
thì đạo Phật
phát huy mau
hôm nay
về quy ngưỡng
đấng Cha lành
trọn niềm tin chí thành
cung kính
mừng Đản sanh

Hân hoan chào đón
ngày Đản sanh
bao cảm niệm thiết tha
lòng dạt dào muôn ý thơ
hương bay ngàn tia sáng
chiếu muôn tầng
người trần gian
hát ca mừng
vui đón chào
ngày đẹp tươi
trong tôi
đã mấy mùa Đản sanh
tôi vẫn trọn
một niềm tin
mong cuộc đời
bớt điêu linh
mong sao
nguồn chân lý đạo vàng
truyền lan
khắp cõi dương trần
hóa giải
người biết thương người
hôm nay hướng về
Ca Tỳ La thành
nhớ thuở xưa
bình minh
nắng đẹp hiền hòa
Lâm Tỳ Ni
vườn hoa
sắc tươi hương lành
hoa vô ưu một lần mừng
Phật Đản sanh
đến nay
và vô lượng kiếp sau
nhân thế còn khổ đau
thì đạo Phật
phát huy mau
hôm nay
về quy ngưỡng
đấng Cha lành
trọn niềm tin chí thành
cung kính mừng Đản sanh
hôm nay
về quy ngưỡng
đấng Cha Lành
trọn niềm tin chí thành
cung kính
mừng Đản sanh
hôm nay
về quy ngưỡng
đấng Cha Lành
trọn niềm tin chí thành
cung kính
mừng Đản sanh
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke cam niem ca ty la thanh Mã số karaoke cảm niệm ca ty la thành 5 số Hằng Vang   62025 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat cam niem ca ty la thanh
cam niem ca ty la thanh karaoke ma so, cam niem ca ty la thanh karaoke 5 so, cam niem ca ty la thanh ma so karaoke, karaoke ma so cam niem ca ty la thanh, ma karaoke cam niem ca ty la thanh, ma so bai hat cam niem ca ty la thanh, tim ma so karaoke cam niem ca ty la thanh, ma so cam niem ca ty la thanh, cam niem ca ty la thanh karaoke, ma bai hat cam niem ca ty la thanh, ma so bai cam niem ca ty la thanh, cam niem ca ty la thanh ma so, ma bai cam niem ca ty la thanh, ma so karaoke 5 so cam niem ca ty la thanh, ma so karaoke 5 so bai cam niem ca ty la thanh, msbh cam niem ca ty la thanh, ma so karaoke bai cam niem ca ty la thanh, karaoke 5 so cam niem ca ty la thanh