Mã số karaoke break the rules 5 số Châu Đăng Khoa 61347

61347

break the rules

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke break the rules

Hey girl đưa mắt xa bay ngắm nhìn bước chân rất mê say hey boy...
Nhạc sĩ: Châu Đăng Khoa

Lời bài hát break the rules

Hey girl
đưa mắt xa bay
ngắm nhìn bước chân
rất mê say
hey boy
đưa mắt xa bay
ngắm nhìn tôi
đẹp nhất đêm nay
dán mắt vào
bước chân tôi
bước từng bước vàng
để lên ngôi
dõi ánh mắt
theo bước chân tôi
on the high heel
and make it real
never give up
nothing can stop
me now
never give up
no one can
hold me down
never give up
I make my dream
come true
never give up
Im gonna
break the rules
gonna gonna
break the rules
Im gonna
break the rules
gonna gonna
break the rules
Im gonna
break the rules
gonna gonna
break the rules
Im gonna
break the rules
gonna gonna
gonna gonna
gonna gonna
break the rules
Hey boy
nhìn đi đâu đấy
bước qua bên này
và ngoái nhìn tôi này
hey girl
gót chân tôi
đang đến này
ngưng ngay
bao âu lo đi nhá
vì tôi đang
không quan tâm đâu nà
for every one know
Im here uhm uhm uhm
all right
break cho tôi bay
lên cao
hơn nữa nào
kìa vì sao kia
mang tên tôi
đêm nay
đang đón chào
hãy xem tôi
vượt qua phiền lo
và cảm xúc
đắng cay của tôi
vì tôi là tôi mà

Hey girl
đưa mắt xa bay
ngắm nhìn bước chân
rất mê say
hey boy
đưa mắt xa bay
ngắm nhìn tôi
đẹp nhất đêm nay
dán mắt vào
bước chân tôi
bước từng bước vàng
để lên ngôi
dõi ánh mắt
theo bước chân tôi
on the high heel
and make it real
never give up
nothing can stop
me now
never give up
no one can
hold me down
never give up
I make my dream
come true
never give up
Im gonna
Im gonna
Im gonna
Im gonna
Im gonna
break the rules
gonna gonna
break the rules
Im gonna
break the rules
gonna gonna
break the rules
Im gonna
break the rules
gonna gonna
break the rules
Im gonna
break the rules
gonna gonna
gonna gonna
gonna gonna
break the rules
Im gonna
break the rules
Im gonna
break the rules
Im gonna
break the rules
Im gonna
break the rules
break the rules
break the rules
break the rules
break the rules
gonna gonna
gonna gonna
gonna gonna
break the rules
Im break it
Im break it
Im break it
Im break it
Im gonna
break the rules
gonna gonna
break the rules
Im gonna
break the rules
gonna gonna
break the rules
Im gonna
break the rules
gonna gonna
break the rules
Im gonna
break the rules
Im gonna
Im gonna
Im gonna
Im gonna Im gonna
break the rules
Im break it
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke break the rules Mã số karaoke break the rules 5 số Châu Đăng Khoa 61347 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat break the rules
break the rules karaoke ma so, break the rules karaoke 5 so, break the rules ma so karaoke, karaoke ma so break the rules, ma karaoke break the rules, ma so bai hat break the rules, tim ma so karaoke break the rules, ma so break the rules, break the rules karaoke, ma bai hat break the rules, ma so bai break the rules, break the rules ma so, ma bai break the rules, ma so karaoke 5 so break the rules, ma so karaoke 5 so bai break the rules, msbh break the rules, ma so karaoke bai break the rules, karaoke 5 so break the rules