Mã số karaoke bình bán 5 số Dân ca Trị Thiên 53528

53528

bình bán

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke binh ban

Non nước nguyền non nước trăm năm chớ đem lòng lạt phai vì ai...
Nhạc sĩ: Dân ca Trị Thiên

Lời bài hát bình bán

Non nước nguyền
non nước
trăm năm chớ đem lòng
lạt phai vì ai
sánh đôi duyên nợ
dẫu nhạt vàng phai
dám nào sai
đá non mòn
sum vầy trúc mai
dám đâu nài i
nối tình ai
mấy lời phụ người
song thương bạn
đá vàng cùng ta
đường xa
chim báo mường tượng
hình dạng vào ra
chốn thềm hoa
bóng trăng tà
gió lồng sương sa
khéo thay là
ư mối lại qua
cầm ca
ngâm nga tiệc quỳnh
đêm thanh
vắng tin người ngọc
thương nhớ
thương nhớ trằn trọc
ghẹo màn loan
lại càng thêm phiền
giận duyên
lại buồn riêng
giục tấm lòng thương
người thuyền quyên
đặng vì duyên
ấy là nên
trăng trăng gió
trăng gió đưa tình
lại càng xinh
hỡi duyên cùng nợ
vừa gặp nhau đây
thiệt trời khéo dành

Non nước nguyền
non nước
trăm năm chớ đem lòng
lạt phai vì ai
sánh đôi duyên nợ
dẫu nhạt vàng phai
dám nào sai
đá non mòn
sum vầy trúc mai
dám đâu nài i
nối tình ai
mấy lời phụ người
song thương bạn
đá vàng cùng ta
đường xa
chim báo mường tượng
hình dạng vào ra
chốn thềm hoa
bóng trăng tà
gió lồng sương sa
khéo thay là
ư mối lại qua
cầm ca
ngâm nga tiệc quỳnh
đêm thanh
vắng tin người ngọc
thương nhớ
thương nhớ trằn trọc
ghẹo màn loan
lại càng thêm phiền
giận duyên
lại buồn riêng
giục tấm lòng thương
người thuyền quyên
đặng vì duyên
ấy là nên
trăng trăng gió
trăng gió đưa tình
lại càng xinh
hỡi duyên cùng nợ
vừa gặp nhau đây
thiệt trời khéo dành
vừa gặp nhau đây
thiệt trời khéo dành.
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke binh ban Mã số karaoke bình bán 5 số Dân ca Trị Thiên 53528 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat binh ban
binh ban karaoke ma so, binh ban karaoke 5 so, binh ban ma so karaoke, karaoke ma so binh ban, ma karaoke binh ban, ma so bai hat binh ban, tim ma so karaoke binh ban, ma so binh ban, binh ban karaoke, ma bai hat binh ban, ma so bai binh ban, binh ban ma so, ma bai binh ban, ma so karaoke 5 so binh ban, ma so karaoke 5 so bai binh ban, msbh binh ban, ma so karaoke bai binh ban, karaoke 5 so binh ban