Mã số karaoke BERNADETTE 5 số The Four Tops 30047

30047

BERNADETTE

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke bernadette

Bernadette
Nhạc sĩ: The Four Tops

Lời bài hát BERNADETTE

¦Bernadette ŸŽ people are ŸŽ searching for ŸŽ the kind of ŸŽ love that we possess ŸŽ Some go on ŸŽ searching their ŸŽ whole life through ŸŽ and never find the love ŸŽ I've found in you ŸŽ And when ŸŽ I speak of you ŸŽ I see envy ŸŽ in other men's eyes ŸŽ and I'm well aware ŸŽ of what's ŸŽ on their minds ŸŽ They pretend to ŸŽ be my friend ŸŽ when all the time ŸŽ they long to ŸŽ persuade you ŸŽ from my side ŸŽ They'd give ŸŽ the world and ŸŽ all they own ŸŽ for just one moment ŸŽ we have known ŸŽ Bernadette ŸŽ they want you ŸŽ because of ŸŽ the pride that gives ŸŽ but Bernadette ŸŽ I want you ŸŽ because I need you ŸŽ to live ŸŽ But while I live only ŸŽ to hold you ŸŽ some other men ŸŽ they long to ŸŽ control you ŸŽ But how can ŸŽ they control you ŸŽ Bernadette ŸŽ when they cannot control ŸŽ themselves ŸŽ Bernadette ŸŽ from wanting you ŸŽ needing you ŸŽ But darling you ŸŽ belong to me ŸŽ I'll tell the world ŸŽ you belong to me ŸŽ I'll tell the world ŸŽ you're the soul of me ŸŽ I'll tell the world ŸŽ you're a part of me ŸŽ oh yeah ŸŽ In your arms ŸŽ I find the kind of ŸŽ peace of mind ŸŽ the world ŸŽ is searching for ŸŽ But you you ŸŽ give me the joy ŸŽ this heart of mine ŸŽ has always ŸŽ been longin' for ŸŽ In you I have ŸŽ what other men long for ŸŽ all men N
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke bernadette Mã số karaoke BERNADETTE 5 số The Four Tops 30047 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat bernadette
bernadette karaoke ma so, bernadette karaoke 5 so, bernadette ma so karaoke, karaoke ma so bernadette, ma karaoke bernadette, ma so bai hat bernadette, tim ma so karaoke bernadette, ma so bernadette, bernadette karaoke, ma bai hat bernadette, ma so bai bernadette, bernadette ma so, ma bai bernadette, ma so karaoke 5 so bernadette, ma so karaoke 5 so bai bernadette, msbh bernadette, ma so karaoke bai bernadette, karaoke 5 so bernadette