Mã số karaoke bàn tay cô giáo karaoke 5 số Trương Quang Lục 54394

54394

bàn tay cô giáo

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke ban tay co giao

Bàn tay cô giáo tết tóc cho em, bàn tay cô giáo vá áo cho em...
Nhạc sĩ: Trương Quang Lục

Lời bài hát bàn tay cô giáo

Bàn tay cô giáo
tết tóc cho em
bàn tay cô giáo
vá áo cho em
cô cầm tay em
nắn từng nét chữ
theo nhịp tay cô
em ca rộn rã
như tay chị cả
như tay mẹ hiền
là bàn tay cô
cô giáo kính yêu
như tay chị cả
như tay mẹ hiền
là bàn tay cô
cô giáo mến thương
bàn tay cô giáo
tết tóc cho em
bàn tay cô giáo
vá áo cho em
cô cầm tay em
nắn từng nét chữ
theo nhịp tay cô
em ca rộn rã
như tay chị cả
như tay mẹ hiền
là bàn tay cô
cô giáo kính yêu
như tay chị cả
như tay mẹ hiền
là bàn tay cô
cô giáo mến thương

Bàn tay cô giáo
tết tóc cho em
bàn tay cô giáo
vá áo cho em
cô cầm tay em
nắn từng nét chữ
theo nhịp tay cô
em ca rộn rã
như tay chị cả
như tay mẹ hiền
là bàn tay cô
cô giáo kính yêu
như tay chị cả
như tay mẹ hiền
là bàn tay cô
cô giáo mến thương
như tay chị cả
như tay mẹ hiền
là bàn tay cô
cô giáo kính yêu
như tay chị cả
như tay mẹ hiền
là bàn tay cô
cô giáo mến thương.
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke ban tay co giao Mã số karaoke bàn tay cô giáo karaoke 5 số Trương Quang Lục 54394 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat ban tay co giao