Mã số karaoke ba mươi sáu thứ chim 5 số Dân ca quan họ 54387

54387

ba mươi sáu thứ chim

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke ba muoi sau thu chim

Trên rừng ba mươi sáu thứ chim, chim tôi mà thứ chim...
Nhạc sĩ: Dân ca quan họ

Lời bài hát ba mươi sáu thứ chim

Trên rừng
ba mươi sáu thứ chim
chim tôi mà thứ chim
thứ chim
là chim chèo bẻo
thứ chim
tôi chích a chòe
trong quan họ a
người trồng tre a
này còn như
người trồng tre
cho tôi biết ơ
tre tôi mà thứ tre
thứ tre
là tre chẻ lạt
thứ tre tôi để làm nhà
trong quan họ a
người trồng cà a
này còn như
người trồng cà
cho tôi biết ơ
là có thứ cà
là cà bà cà
tia thứ tía ơ
cùng có a thứ cà
là thứ cà là xanh xanh
trong quan họ a
người trồng chanh a
này còn như
người trồng chanh
cho tôi biết ơ
chanh tôi mà thứ chanh
thứ chanh
là chanh ăn quả
thứ chanh
tôi để gội đầu
trong quan họ a
người trồng dâu a
này còn như
người trồng dâu
cho tôi biết ơ
dâu tôi mà thứ dâu
thứ dâu
là dâu ăn quả
thứ dâu
tôi để chăn tằm
một nong tằm
là năm nong kén
ư là a
chín có a nén tơ
là hỡi hư song
hỡi hời hư

Trên rừng
ba mươi sáu thứ chim
chim tôi mà thứ chim
thứ chim
là chim chèo bẻo
thứ chim
tôi chích a chòe
trong quan họ a
người trồng tre a
này còn như
người trồng tre
cho tôi biết ơ
tre tôi mà thứ tre
thứ tre
là tre chẻ lạt
thứ tre tôi để làm nhà
trong quan họ a
người trồng cà a
này còn như
người trồng cà
cho tôi biết ơ
là có thứ cà
là cà bà cà
tia thứ tía ơ
cùng có a thứ cà
là thứ cà là xanh xanh
trong quan họ a
người trồng chanh a
này còn như
người trồng chanh
cho tôi biết ơ
chanh tôi mà thứ chanh
thứ chanh
là chanh ăn quả
thứ chanh
tôi để gội đầu
trong quan họ a
người trồng dâu a
này còn như
người trồng dâu
cho tôi biết ơ
dâu tôi mà thứ dâu
thứ dâu
là dâu ăn quả
thứ dâu
tôi để chăn tằm
một nong tằm
là năm nong kén
ư là a
chín có a nén tơ
là hỡi hư song
hỡi hời hư
là hỡi hư hư song
hỡi hời hư.
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke ba muoi sau thu chim Mã số karaoke ba mươi sáu thứ chim 5 số Dân ca quan họ 54387 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat ba muoi sau thu chim
ba muoi sau thu chim karaoke ma so, ba muoi sau thu chim karaoke 5 so, ba muoi sau thu chim ma so karaoke, karaoke ma so ba muoi sau thu chim, ma karaoke ba muoi sau thu chim, ma so bai hat ba muoi sau thu chim, tim ma so karaoke ba muoi sau thu chim, ma so ba muoi sau thu chim, ba muoi sau thu chim karaoke, ma bai hat ba muoi sau thu chim, ma so bai ba muoi sau thu chim, ba muoi sau thu chim ma so, ma bai ba muoi sau thu chim, ma so karaoke 5 so ba muoi sau thu chim, ma so karaoke 5 so bai ba muoi sau thu chim, msbh ba muoi sau thu chim, ma so karaoke bai ba muoi sau thu chim, karaoke 5 so ba muoi sau thu chim