Mã số karaoke ASA KA PA 5 số 33655

33655

ASA KA PA

Thêm vào yêu thích
Nhạc sĩ:

Lời bài hát ASA KA PA

¦No more ŸŽ talk of darkness ŸŽ Forget these ŸŽ wide eyed fears ŸŽ I'm here ŸŽ nothing can harm you ŸŽ My words ŸŽ will warm and calm you ŸŽ Let me be your freedom ŸŽ Let daylight ŸŽ dry your tears ŸŽ I'm here ŸŽ with you beside you ŸŽ To guard ŸŽ you and to guide you ŸŽ Then say ŸŽ you'll love me ŸŽ Every winter morning ŸŽ Turn my head ŸŽ with talk of summertime ŸŽ Say you need me ŸŽ With you now ŸŽ and always ŸŽ Promise me ŸŽ that all you say is true ŸŽ That's all ŸŽ I ask of you ŸŽ Let me ŸŽ be your shelter ŸŽ Let me ŸŽ be your light ŸŽ You're safe ŸŽ no one will find you ŸŽ Your fears ŸŽ are far behind you ŸŽ All we ŸŽ need is freedom ŸŽ A world that's ŸŽ warm and bright ŸŽ And you ŸŽ always beside me ŸŽ To hold me and ŸŽ to hide me ŸŽ Say you'll share ŸŽ with me one love ŸŽ One lifetime ŸŽ Let me lead you ŸŽ from your solitude ŸŽ Say you need me ŸŽ with you here ŸŽ Beside you ŸŽ Anywhere you go ŸŽ let me go too ŸŽ That's all ŸŽ I ask of you ŸŽ Say the word and ŸŽ I wil
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke asa ka pa Mã số karaoke ASA KA PA 5 số 33655 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat asa ka pa
asa ka pa karaoke ma so, asa ka pa karaoke 5 so, asa ka pa ma so karaoke, karaoke ma so asa ka pa, ma karaoke asa ka pa, ma so bai hat asa ka pa, tim ma so karaoke asa ka pa, ma so asa ka pa, asa ka pa karaoke, ma bai hat asa ka pa, ma so bai asa ka pa, asa ka pa ma so, ma bai asa ka pa, ma so karaoke 5 so asa ka pa, ma so karaoke 5 so bai asa ka pa, msbh asa ka pa, ma so karaoke bai asa ka pa, karaoke 5 so asa ka pa