Mã số karaoke ánh đạo vàng 5 số Hằng Vang   61681

61681

ánh đạo vàng

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke anh dao vang

Từ ngàn xưa vương thành Ca Tỳ La Vệ Tất Đạt Đa thái tử con...
Nhạc sĩ: Hằng Vang  

Lời bài hát ánh đạo vàng

Từ ngàn xưa
vương thành Ca Tỳ La Vệ
Tất Đạt Đa thái tử
con vua Tịnh Phạn
thời niên thiếu
sống trên nhung lụa
êm ấm
thương chúng sanh
lạc loài
trong kiếp luân hồi
rồi một hôm
bên thành Ca Tỳ La Vệ
Tất Đạt Đa quyết chí
xuất gia tầm đạo
lìa vua cha
lánh xa
cung điện nguy nga
cắt tóc xanh
khoác mình
manh áo nâu sòng
rừng núi ca vang
muôn tia hào quang
chiếu sáng bóng Ngài
chim vui chào đón
mười phương thành tâm
kính lạy Bổn Sư
Ngài là đấng Cha Lành
cứu độ muôn loài
đức từ bi Ngài gieo
ánh sáng đạo vàng
đời dương thế
si mê tham giận lầm lỗi
con kính xin ơn Ngài
cứu độ chúng sanh

Rồi một hôm
bên thành Ca Tỳ La Vệ
Tất Đạt Đa quyết chí
xuất gia tầm đạo
lìa vua cha
lánh xa
cung điện nguy nga
cắt tóc xanh
khoác mình
manh áo nâu sòng
rừng núi ca vang
muôn tia hào quang
chiếu sáng bóng Ngài
chim vui chào đón
mười phương thành tâm
kính lạy Bổn Sư
Ngài là đấng Cha Lành
cứu độ muôn loài
đức từ bi Ngài gieo
ánh sáng đạo vàng
đời dương thế
si mê tham giận lầm lỗi
con kính xin ơn Ngài
cứu độ chúng sanh
đời dương thế
si mê tham giận lầm lỗi
con kính xin ơn Ngài
cứu độ chúng sanh
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke anh dao vang Mã số karaoke ánh đạo vàng 5 số Hằng Vang   61681 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat anh dao vang
anh dao vang karaoke ma so, anh dao vang karaoke 5 so, anh dao vang ma so karaoke, karaoke ma so anh dao vang, ma karaoke anh dao vang, ma so bai hat anh dao vang, tim ma so karaoke anh dao vang, ma so anh dao vang, anh dao vang karaoke, ma bai hat anh dao vang, ma so bai anh dao vang, anh dao vang ma so, ma bai anh dao vang, ma so karaoke 5 so anh dao vang, ma so karaoke 5 so bai anh dao vang, msbh anh dao vang, ma so karaoke bai anh dao vang, karaoke 5 so anh dao vang