Mã số karaoke ai yêu các nhi đồng bằng bác hồ chí minh 5 số Phạm Tuyên 54380

54380

ai yêu các nhi đồng bằng bác hồ chí minh

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke ai yeu cac nhi dong bang bac ho chi minh

Ai yêu các nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh...
Nhạc sĩ: Phạm Tuyên

Lời bài hát ai yêu các nhi đồng bằng bác hồ chí minh

Ai yêu các nhi đồng
bằng Bác Hồ Chí Minh
tính các cháu
ngoan ngoãn
mặt các cháu
xinh xinh
mong các cháu cố gắng
thi đua học và hành
tuổi nhỏ làm việc nhỏ
tùy theo sức của mình
đi tham gia kháng chiến
để gìn giữ hòa bình
các cháu hãy xứng đáng
cháu Bác Hồ Chí Minh
ai yêu các nhi đồng
bằng Bác Hồ Chí Minh
tính các cháu
ngoan ngoãn
mặt các cháu
xinh xinh
mong các cháu cố gắng
thi đua học và hành
tuổi nhỏ làm việc nhỏ
tùy theo sức của mình
đi tham gia kháng chiến
để gìn giữ hòa bình
các cháu hãy xứng đáng
cháu Bác Hồ Chí Minh

Ai yêu các nhi đồng
bằng Bác Hồ Chí Minh
tính các cháu
ngoan ngoãn
mặt các cháu
xinh xinh
mong các cháu cố gắng
thi đua học và hành
tuổi nhỏ làm việc nhỏ
tùy theo sức của mình
đi tham gia kháng chiến
để gìn giữ hòa bình
các cháu hãy xứng đáng
cháu Bác Hồ Chí Minh
ai yêu các nhi đồng
bằng Bác Hồ Chí Minh
tính các cháu
ngoan ngoãn
mặt các cháu
xinh xinh
mong các cháu cố gắng
thi đua học và hành
tuổi nhỏ làm việc nhỏ
tùy theo sức của mình
đi tham gia kháng chiến
để gìn giữ hòa bình
các cháu hãy xứng đáng
cháu Bác Hồ Chí Minh
các cháu hãy xứng đáng
cháu Bác Hồ Chí Minh
các cháu hãy xứng đáng
cháu Bác Hồ Chí Minh.
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke ai yeu cac nhi dong bang bac ho chi minh Mã số karaoke ai yêu các nhi đồng bằng bác hồ chí minh 5 số Phạm Tuyên 54380 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat ai yeu cac nhi dong bang bac ho chi minh
ai yeu cac nhi dong bang bac ho chi minh karaoke ma so, ai yeu cac nhi dong bang bac ho chi minh karaoke 5 so, ai yeu cac nhi dong bang bac ho chi minh ma so karaoke, karaoke ma so ai yeu cac nhi dong bang bac ho chi minh, ma karaoke ai yeu cac nhi dong bang bac ho chi minh, ma so bai hat ai yeu cac nhi dong bang bac ho chi minh, tim ma so karaoke ai yeu cac nhi dong bang bac ho chi minh, ma so ai yeu cac nhi dong bang bac ho chi minh, ai yeu cac nhi dong bang bac ho chi minh karaoke, ma bai hat ai yeu cac nhi dong bang bac ho chi minh, ma so bai ai yeu cac nhi dong bang bac ho chi minh, ai yeu cac nhi dong bang bac ho chi minh ma so, ma bai ai yeu cac nhi dong bang bac ho chi minh, ma so karaoke 5 so ai yeu cac nhi dong bang bac ho chi minh, ma so karaoke 5 so bai ai yeu cac nhi dong bang bac ho chi minh, msbh ai yeu cac nhi dong bang bac ho chi minh, ma so karaoke bai ai yeu cac nhi dong bang bac ho chi minh, karaoke 5 so ai yeu cac nhi dong bang bac ho chi minh